Digitalisering

Uw medewerkers werken dagelijks met dezelfde toepassingen, dat wil toch zeggen dat ze deze programma’s door en door kennen?

Dit is echter vaak niet het geval, aangezien de kennis van de meeste mensen zich beperkt tot een basiskennis van op school of door ervaring te zien wat wel en niet werkt. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers in een routine komen te zitten en vaak zijn de handelingen die ze uitoefenen niet de efficiëntste manier om werk gedaan te krijgen.

Wij richten onze trainingen specifiek op “trips & tricks” die uw medewerkers tijd uitsparen in het uitoefenen van hun dagdagelijkse taken. Als één medewerker door een tip 30 seconden uit spaart en hij de handeling 30 keer per dag uitvoert is dat al 15 minuten per dag dat hij/zij ander werk kan verrichten. Op jaarbasis spaart deze ene tip 56 werkuren, of 7 werkdagen, uit.

Naast de tips en tricks voorzien wij Uw onderneming ook van de juiste tools om efficiënt te kunnen samenwerken, bv.:

Een intranet voor documenten te delen, in teams samen te werken, etc.

Interactieve borden in vergaderzalen.

Meer weten?