ICT Projects

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud is een term die gebruikt wordt voor serveropstellingen bij bedrijven die deels ter plaatse geïnstalleerd zijn en deels in de cloud. Sommige zaken draaien nu eenmaal beter of eenvoudiger in de cloud zoals bv. mail en andere zaken beter ter plaatse, bv. een server voor ERP pakket met scanners of weegschalen.

Wij maken op maat van uw behoefte een stabiele, betaalbare en uitbreidbare hybride server opstelling.

Meer weten?